top of page

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de gehele website van Stairs4All en Floors4All. Door de website te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

Alle informatie, foto’s en onderdelen van deze website zijn het eigendom van Stairs4All en Floors4All Het is niet toegestaan deze informatie, foto’s en onderdelen te kopiëren en te gebruiken voor enige vorm van publicatie zonder schriftelijke toestemming van Stairs4All en Floors4All. Onderdelen die u kopieert om voor u persoonlijk te bewaren vallen hier niet onder, hier heeft u geen schriftelijke toestemming voor nodig.

Stairs4All en Floors4All doet haar uiterste best om de informatie op de website up-to-date te houden. De inhoud van de website wordt dan ook regelmatig aangepast en aangevuld. Het is denkbaar dat de informatie op de site niet volledig is of fouten bevat. De prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en/of prijswijzigingen.

Stairs4All en Floors4All mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder kennisgeving. Stairs4All en Floors4All is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Stairs4All en Floors4All is niet aansprakelijk voor informatie en web inhoud die zonder haar medeweten wordt verstuurd door gebruikers. Ook is Stairs4All en Floors4All niet verantwoordelijk voor de web inhoud en informatie van websites die op enige manier gelinkt zijn met Stairs4All en Floors4All. Als u via een link op de webpagina de website Stairs4All en Floors4All verlaat, neemt Stairs4All en Floors4All afstand van alle aansprakelijkheid.

Stairs4All en Floors4All is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, direct dan wel indirect, die in verband wordt gebracht met de website.

Vragen en feedback
Als u vragen heeft over deze disclaimer, kunt u contact met ons opnemen via info@stairs4all.com

Stairs4All | Floors4All

Lutulistate 65

6716 NT Ede

T: +31(0)625008144

E: info@stairs4all.com

bottom of page